Kom ook naar het open huis bij Plan de Poelakker

Vanaf ‘Start Verkoop’ op 17 maart jl. maar ook vóór deze datum is er veel belangstelling getoond voor het project. Vele mensen raakten, net als wij, enthousiast over de mooie locatie en de  woningontwerpen.
Inmiddels zijn de eerste handtekeningen gezet en staan er vervolggesprekken gepland bij de
makelaars. Zodra er voor een bepaalde kavel is gekozen, gaat projectarchitect Henk Schuurman
samen met de optanten aan tafel om vanuit onze voorbeeldwoning een uniek ontwerp te maken. Het
grote voordeel voor u is de vrijheid om uw persoonlijke woonwensen helemaal zelf in te vullen.

Voor wie durft, ligt er zoveel moois in het verschiet! Ziet u het al voor zich? Uw eigen droomhuis, precies zoals u het wilt, op uw eigen stuk grond! Die wens kunnen wij voor u realiseren, wonen met het comfort van nieuwbouw, met het grootste bos van Nederland als achtertuin.

Heeft u ‘Start verkoop’ gemist ? U krijgt een herkansing want we houden opnieuw Open
Huis op locatie op dinsdag 29 mei tussen 19.00 - 21.00 uur.

Naar aanleiding van de vele positieve reacties hierop worden tijdens het Open Huis opnieuw alle kavels uitgezet. De makelaars zijn aanwezig om u te informeren over het prachtige project en de diverse acties zoals gratis waardebepaling van uw bestaande woning, een stylingadvies ter bevordering van de verkoop voor de huidige woning, etc.

Momenteel is de rentestand laag, indien gewenst zal een onafhankelijke hypotheekadviseur de maandelijkse woonkosten duidelijk en helder voor u uiteenzetten.
Zoals u wellicht in de media hebt vernomen, is er bij de Raad van State door twee “verzoekers” een beroepschrift tegen en een voorlopige voorziening tot schorsing van het bestemmingsplan Van den Hamlaan 8 Lunteren ingediend. In de behandeling van de voorlopige voorziening heeft er op 2 mei jl. bij de Raad van State een zitting plaatsgevonden. In deze zitting hebben partijen de mogelijkheid gehad om haar standpunten te kunnen uiteenzetten.

De Raad van State heeft op 9 mei jl. besloten het verzoek om voorlopige voorziening op het
bestemmingsplan te schorsen, af te wijzen. Voor u en ons betekent dit dat we met
vertrouwen in Plan De Poelakker verder kunnen met de voorbereiding en realisatie van ons
project en uw Woondroom.


U komt toch ook ? Wij heten u van harte welkom en neem vast een kijkje op www.plandepoelakker.nl

Terug